*ניתן לבטל השתתפות בטיול עד שבוע לפני ביציאה.

*הרשמה ותשלום רק במשרד, בימים א' – ד' בין השעות 09:00-12:00.

*את פרטי הטיולים ניתן לקבל במשרד בעת ההרשמה.