משרד הארגון פתוח לקבלת קהל 

מיום ראשון ועד רביעי 

בין השעות - 09:00-12:00

img